Asbesti ja haitta-ainekartoitukset, haitta-aineselvitys

Lakiin perustuva haitta-ainekartoitus pitää tehdä ennen rakennustyön aloittamista kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä. Palvelua tarjotaan taloyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille. Työstä tehdään asiakkaan kanssa sopimus, jossa on määritelty hinta, työn sisältö ja laajuus sekä työstä tehtävä raportointi. Kartoituksessa määritellään missä ja mitä haitta-aineita kiinteistössä todennäköisesti on. Raporttiin liitetään kiinteistön pohjapiirustus, johon on merkitty kartoituksessa havaitut mahdolliset haitta-aineiden esiintymät.

Kartoituksen jatkotoimena on haitta-aineselvitys, johon kuuluu näytteiden otto, laboratorioanalyysit sekä jatkotoimenpidesuositukset. Mikäli kiinteistössä on haitta-aineita, suositellaan asiakkaalle haitta-ainepurkutyösuunnitelman teettämistä ja työsuoritteen kilpailuttamista. Purkutyön jälkeinen jälleenrakennuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen sekä töiden valvonta on myös mahdollista tilata Raval Helsinki Oy:ltä.

Ota yhteyttä