Rakennusvikojen kartoitus

Kartoitustyö alkaa asiakkaan kiinteistössä syntyneen vaurion jälkeen tai asiakkaan epäilyksestä mahdollisesta rakennevauriosta, josta halutaan lisätietoa. Työstä tehdään asiakkaan kanssa sopimus, jossa on määritelty hinta, työn sisältö ja laajuus sekä työstä tehtävä raportointi. Kartoituksen jatkotoimena on tavallisesti korjaustyösuunnitelman laatiminen ja varsinaisen työsuoritteen kilpailutus. Mikäli kartoituksessa ilmenee rakennevikoja ja tilaajalla on voimassa olevat rakennusaikaiset takuut tai 10-vuotisvastuut, tehdään tilaajan pyynnöstä rakennuttajalle reklamaatio. Takuu- ja vastuu asioissa arvioidaan aina asiakkaan mahdollisuudet saada korvauksia rakennuttajalta suhteessa tutkimus ja reklamaatiokustannuksiin. Takuu- ja vastuukäsittelyissä hintaa nostavat pidetyt kokoukset, tutkimukset ja yhteydet rakennuttajaan sekä mahdolliset asianajan kustannukset.

Ota yhteyttä