Sisäilmaongelmien ratkaisut

Sisäilmaongelmien epäily tulee usein asukkailta tai liikekiinteistöjen vuokralaisilta ja työntekijöiltä. Sisäilmaongelmia on saatettu jo tutkia, jolloin aikaisemmin tehdyt tutkimukset toimivat lähtötietoina työlle. Lisäksi mahdolliset vesivahingot ja niistä tehdyt raportit ovat tärkeitä aloitustietoja. Työstä tehdään asiakkaan kanssa sopimus, jossa on määritelty hinta, työn sisältö ja laajuus sekä työstä tehtävä raportointi. Sisäilmaongelmien tutkimuskustannuksia on erittäin vaikea arvioida ennen kartoitusta, rakenneavauksia ja materiaalianalyysejä. Kun ongelman syy on selvinnyt, tehdään korjaustyösuunnitelma (tarvittaessa asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä jatkotoimet), työn kilpailutus ja mahdollisesti sopimus työn valvonnasta.

Ota yhteyttä