Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen perustyökaluja tulevien korjausten budjetoinnissa. Ammattilaisen laatima kunnossapitoselvitys ohjaa korjaukset oikeisiin asioihin ja auttaa priorisoimaan korjaus- ja kunnostustarpeita. Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että taloyhtiön hallitus esittää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallisen selvityksen seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarpeesta.

Kunnossapitoselvitykseen kuuluu aikaisempiin selvityksiin ja mahdollisiin tutkimuksiin tutustuminen. Kohdekäynnillä kierretään taloyhtiön yleiset tilat, taloyhtiön julkisivut, ikkunat, mahdolliset ulkorakennukset kuten autotallit ja jätehuoneet sekä tarvittaessa huoneistot. Kunnossapitoselvityksestä laaditaan raportti, johon on kirjattu ja kuvattu havaitut kunnossapitoa vaativat rakenneosat. Työstä tehdään asiakkaan kanssa sopimus, jossa on määritelty hinta, työn sisältö ja laajuus sekä työstä tehtävä raportointi.

Mikäli katselmuksessa tulee ilmi rakennevikoja tai merkittäviä puutteita, jotka vaativat akuuttia korjausta, tehdään näistä toimenpidesuositus. Akuutteja korjaustarpeita ovat esimerkiksi vesivahingot tai rikkoutuneet asbestieristeet.

Ota yhteyttä