Taloyhtiön hallituksen jäsenenä voit valita ammattilaisen valvomaan taloyhtiösi remonttia. Remontista käytetään yleisesti rakennusalalla termejä urakka, korjausrakentaminen ja saneeraus. Valitsemalla valvojaksi ammattilaisen varmistat, että taloyhtiösi tilaama korjaustyö onnistuu.

Valvojan tärkein tehtävä on valvoa taloyhtiösi edun toteutumista korjausrakentamisen hankkeissa. Valvojan työ on valvoa, että urakoitsija suorittaa sopimuksen mukaiset työt noudattaen hyvää rakennustapaa ja urakan suunnitelmia.

Ota valvoja mukaan jo kilpailutusvaiheessa

Valvoja kannattaa ottaa projektiin mukaan jo kilpailutusvaiheessa. Hän osaa arvioida ovatko urakoitsijat lähtökohtaisesti päteviä työn suorittamiseen. Urakkasopimuksen laadinta ammattilaisen toimesta on samoista syistä järkevää. Hän osaa huomioida mahdolliset kompastuskivet ja lisäkustannuksia aiheuttavat seikat, kuten puuttuvat rakennus- ja sijoitusluvat sekä mahdolliset suunnitelmista puuttuvat välttämättömät työt.

Valvoja huolehtii, että rakennusaikaiset virheet korjataan välittömästi

Valvoja puuttuu korjausrakentamisen virheisiin rakentamisen aikana huomauttamalla urakoitsijaa tapahtuneesta virheestä. Hän pitää huolen siitä, että virhe korjataan ja dokumentoi sen valvontaraporttiin.

Hallituksen on hyvä pyytää valvontaraporttia nähtäväksi pitkissä urakoissa työn aikana. Jos valvoja kieltäytyy antamasta raporttia pyynnöstäsi, tulisi hälytyskellojen soida. Hyvä valvoja kirjaa ja kuvaa valvontakäynnit raporttiin jokaiselta valvontakäynniltään.

Näin valitset ammattilaisen valvomaan taloyhtiösi remonttia

Kiinnitä huomiota valvojan koulutukseen ja kokemukseen. Käytä vaativissa urakoissa valvojaa, jolla on alan koulutus. Kun valvojan ammattinimike on rakennusmestari tai rakennusinsinööri, on hänellä todennäköisemmin tarvittavat tiedot ja taidot vaativienkin projektien valvomiseen.

Rakennusluvan alaisiin töihin valvojaksi vaaditaan usein rakennusmestari tai rakennusinsinööri. Ota selvää myös siitä onko valvojalla kokemusta saman tyyppisistä kohteista. Esimerkiksi valvoja, jolla on kokemusta salaojaurakoista ja maanrakennustöistä, ymmärtää huolehtia, että kaikki tarvittavat luvat on hankittu ennen työn alkamista. Hänellä on tarvittava osaaminen ja laitteet esimerkiksi kallion kiilausten ja kaivantojen mittaamiseen. Hän osaa arvioida maanrakennukseen liittyvät turvallisuusseikat kuten sen, että kaivannot on tuettu oikein.

Tee aina kirjallinen sopimus valvojan kanssa

Tee aina kirjallinen valvontasopimus valvojayrityksen kanssa. Sopimuksessa määritellään valvonnan sisältö ja valvojan vastuut sekä toimeksiannon muut ehdot. Sopimukseen kannattaa kirjata myös, miten valvoja dokumentoi valvontatyön ja tiedottaa hallitusta meneillään olevasta urakasta.

Valvojien toimeksiantosopimukset noudattavat yleensä konsulttisopimuksen yleisiä ehtoja (KSE2013). Varmista, että valvojallasi on voimassa oleva vastuuvakuutus. Valvoja vastaa konsulttisopimuksen yleisten ehtojen mukaan virheistään enimmillään oman palkkionsa verran.

Muistilista valvojan valitsemiseen

Kun valitset valvojaa, toimi näin:

  1. Pyydä valvojalta referenssejä vastaavanlaisten töiden valvonnasta.
  2. Kysy löytyykö valvojalle tuuraaja, jos hän sairastuu kesken projektia.
  3. Kysy onko valvojalla tarvittaessa osaamista ja resursseja kilpailuttamiseen ja sopimusten laatimiseen.
  4. Selvitä valvojan koulutus, kokemus ja pätevyys.
  5. Kysy miten valvoja dokumentoi valvontatyönsä.
  6. Tarkista, että valvojalla on voimassa oleva vastuuvakuutus.
  7. Tee kirjallinen toimeksiantosopimus.