Yhteistyö Ravalin kanssa on ollut kaikin puolin sujuvaa, joustavaa ja asiantuntevaa. Ilman Ravalin asiantuntemusta, olisivat esimerkiksi rakennuttajan kanssa käydyt neuvonpidot ja korjaustöiden valvonta ollut mahdotonta hoitaa. Raportit on toimitettu aina ripeästi/nopeasti päätöksenteon avuksi.