Vaikutelmaksi Ravalista on jäänyt, että he ovat oikeasti tilaajan asialla. Puheluihin ja sähköposteihin vastataan nopeasti, ja pienempiäkin asioita kehtaa kysyä – ja niihin saa asiallisen vastauksen.

Riitatilanteessa urakoitsijan kanssa Raval on etsinyt juristin ja tehnyt reklamaation, sekä myös pitänyt tilaajan tilanteessa ajan tasalla. Tilaajalla ei olisi löytynyt tarvittavaa asiantuntemusta perustella urakan aikaisia virheitä, vaikka sellaisia olisikin itse havainnut.

Raval on pitänyt tilaajan puolta ja vaikuttanut toimintailmapiiriin siten, että toiminta on ylipäätään sujunut.