You are here:

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Raval Helsinki Oy asbestimittaus ja haitta-ainekartoitukset ikoni

Kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä tulee tehdä lain vaatima haitta-ainekartoitus ennen rakennustyön aloittamista. Tarjoamme asbesti- ja haitta-ainekartoituksia taloyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille. Kartoitus voidaan tehdä joko taloyhtiön tai yksittäisen osakkaan remontin yhteydessä. Laajemmissa haitta-ainekartoituksissa haitta-aineisiin erikoistunut yhteistyökumppanimme suorittaa kartoituksen ja näytteidenoton.

Kartoituksessa määritellään, missä ja mitä haitta-aineita kiinteistössä todennäköisesti on. Työstä tehdään sopimus, jossa on määritelty hinta, työn sisältö ja laajuus sekä työstä tehtävä raportointi. Raporttiin liitetään kiinteistön pohjapiirustus, johon on merkitty kartoituksessa havaitut mahdolliset haitta-aineiden esiintymät.

Kartoituksen jatkotoimena on haitta-aineselvitys, johon kuuluvat näytteiden otto, laboratorioanalyysit ja jatkotoimenpidesuositukset. Mikäli kiinteistössä on haitta-aineita, suositellaan asiakkaalle haitta-ainepurkutyösuunnitelman teettämistä ja työsuoritteen kilpailuttamista. Palveluihimme kuuluvat myös purkutyön jälkeinen jälleenrakennuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen sekä töiden valvonta.

Ota yhteyttä