You are here:

Rakennevaurion ja rakennevirheiden kartoitus, takuu- ja 10-vuotisvastuutarkastukset

Rakennevaurion ja rakennevirheiden kartoitus, takuu- ja 10-vuotisvastuutarkastukset ikoni

Rakennevaurion kartoitus alkaa kiinteistössä syntyneen vaurion kuten vesivahingon tai hajuhaitan ilmenemisen jälkeen tai kun epäillään mahdollista rakennusaikaista rakennusvirhettä tai puutetta.

Työstä tehdään sopimus, jossa on määritelty työn sisältö ja laajuus sekä työstä tehtävä raportointi. Kartoituksen jatkotoimena on tavallisesti korjaustyösuunnitelman laatiminen ja varsinaisen työsuoritteen kilpailutus.

Mikäli kartoituksessa ilmenee rakennevikoja ja tilaajalla on voimassa olevat rakennusaikaiset takuut tai kymmenvuotisvastuut, tehdään tilaajan pyynnöstä rakennuttajalle reklamaatio. Mikäli kyseessä on laajemmista rakennusvirheistä tai sopimusteknisistä seikoista, suosittelemme tilaajaa palkkaamaan reklamaation laatimiseen kiinteistöalaan perehtyneen lakimiehen. Tällöin rakennevauriokartoitusraportti toimii reklamaation liitteenä, johon reklamaatiossa viitataan.

Rakennusalan ammattilaisen, asianajajan, isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen yhteistyö korostuu laajoissa taloyhtiöitä koskevissa reklamaatiotapauksissa. Löytyneiden rakennusvirheiden tarkka dokumentointi, tiedotus, projektin johtaminen ja korjauksien valvonta ovat myös tärkeitä tekijöitä onnistuneessa reklamaatioprosessissa.

Ota yhteyttä

Kartoituksen vaiheet

Syyn etsiminen

Vakuutus-
ehtojen selvitys
(vahinkotilanteet)

Korjaus-
selostukset

Urakan
kilpailutus

Valvonta

Vastaanotto

Reklamaatioprosessi

Reklamaation aiheen selvitys

Vastuiden selvitys

Sopimuksen sisältö

Virhe- katselmointi

Dokumentointi

Reklamaation laatiminen

Neuvottelut

Sopimusesitys/ Käräjäoikeus