You are here:

Reklamaatioprosessi

Raval Helsinki Oy reklamaatioprosessi

Mikäli taloyhtiössä tai kiinteistöyhtiössä ilmenee epäily rakennusaikaisista virheistä tai korjausurakkaan liittyvistä virheistä, alkaa reklamaatioprosessi tavallisesti virhekatselmoinnista. Takuu ja kymmenvuotisvastuiden aikana voidaan reklamoida rakennuttajaa tai korjausurakan suorittanutta urakoitsijaa. Joissain tapauksissa reklamaation kohteena voi olla myös korjausrakentamista valvonut taho.

Reklamaatio laaditaan virhekatselmoinnin, rakennepiirustusten, työselityksen ja urakkasopimusten pohjalta. Mikäli reklamoidaan laajemmista rakennusvirheistä tai sopimusteknisistä seikoista, suosittelemme tilaajaa palkkaamaan reklamaation laatimiseen kiinteistöalaan perehtyneen lakimiehen. Voimme suositella sopivaa lakitoimistoa laajasta yhteistyöverkostostamme. Tällaisissa tapauksissa rakennevauriokartoitusraportti toimii reklamaation liitteenä, johon reklamaatiossa viitataan.

Rakennusalan ammattilaisen, asianajajan, isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen yhteistyö korostuu laajoissa, koko taloyhtiötä koskevissa reklamaatiotapauksissa. Löytyneiden rakennusvirheiden tarkka dokumentointi, tiedotus, projektin johtaminen ja korjauksien valvonta ovat myös tärkeitä tekijöitä onnistuneessa reklamaatioprosessissa.

Reklamaation tavoitteena on saada asianmukaiset korjaukset sekä tutkimuksiin ja korjausten valvontaan liittyvät kustannukset rakennusvirheestä vastuussa tai vahingon aiheuttajana olevan tahon maksettavaksi.

Ota yhteyttä

Reklamaatioprosessi

Reklamaation aiheen selvitys

Vastuiden selvitys

Sopimuksen sisältö

Virhe- katselmointi

Dokumentointi

Reklamaation laatiminen

Neuvottelut

Sopimusesitys/ Käräjäoikeus