You are here:

Reklamaatioprosessi

Raval Helsinki Oy reklamaatioprosessi ikoni

Mikäli taloyhtiössä tai kiinteistöyhtiössä ilmenee epäily rakennusaikaisista virheistä tai korjausurakkaan liittyvistä virheistä, alkaa reklamaatioprosessi tavallisesti virhekatselmoinnista. Takuu ja kymmenvuotisvastuiden aikana voidaan reklamoida rakennuttajaa tai korjausurakan suorittanutta urakoitsijaa. Joissain tapauksissa reklamaation kohteena voi olla myös korjausrakentamista valvonut taho.

Reklamaatio laaditaan virhekatselmoinnin, rakennepiirustusten, työselityksen ja urakkasopimusten pohjalta. Mikäli reklamoidaan laajemmista rakennusvirheistä tai sopimusteknisistä seikoista, suosittelemme tilaajaa palkkaamaan reklamaation laatimiseen kiinteistöalaan perehtyneen lakimiehen. Voimme suositella sopivaa lakitoimistoa laajasta yhteistyöverkostostamme. Tällaisissa tapauksissa rakennevauriokartoitusraportti toimii reklamaation liitteenä, johon reklamaatiossa viitataan.

Rakennusalan ammattilaisen, asianajajan, isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen yhteistyö korostuu laajoissa, koko taloyhtiötä koskevissa reklamaatiotapauksissa. Löytyneiden rakennusvirheiden tarkka dokumentointi, tiedotus, projektin johtaminen ja korjauksien valvonta ovat myös tärkeitä tekijöitä onnistuneessa reklamaatioprosessissa.

Reklamaation tavoitteena on saada asianmukaiset korjaukset sekä tutkimuksiin ja korjausten valvontaan liittyvät kustannukset rakennusvirheestä vastuussa tai vahingon aiheuttajana olevan tahon maksettavaksi.

Takuu- ja vastuukäsittelyissä reklamaatioprosessin aikana pidetään tavallisesti useita katselmointeja, kokouksia ja neuvotteluita, ennen kuin asia saadaan ratkaistua. Alkukustannukset tulevat lähes poikkeuksetta ensin tilaajan maksettavaksi. Alkukustannuksia lisäävät myös mahdolliset tutkimukset ja asianajajan kustannukset. Mahdollisissa riita-asioissa korvausten saaminen kartoituksista ja korjauksista saadaan mahdollisesti vastapuolelta vasta tuomioistuimen kautta.

Ota yhteyttä

Reklamaatioprosessi

Virhe-
katselmointi

Reklamaation
laadinta

Vastapuolen
kontaktointi

Virhe-
katselmointi
vastapuolen kanssa

Neuvottelut
korjaustoimista ja
korjaustoimista
sopiminen

Korjaustyö

Korjaustyön
valvonta

Vastaanotto