Palvelut

Valvonta

Valvomme talo- ja kiinteistöyhtiöiden erilaisia rakennusprojekteja kuten kattoremontteja, kosteusvauriokorjauksia, porrashuoneiden kunnostuksia, sisäilma- ja homekorjauksia, huoneistoremontteja sekä katu- ja pihatöitä.

Rakennevaurion ja rakennevirheiden kartoitus,
takuu- ja 10-vuotisvastuutarkastukset

Rakennevaurion kartoitus alkaa kiinteistössä syntyneen vaurion kuten vesivahingon tai hajuhaitan ilmenemisen jälkeen tai kun epäillään mahdollista rakennusaikaista rakennusvirhettä tai puutetta.

Sisäilmaongelmien kartoitus, korjaussuunnitelmat ja korjaustyön valvonta

Epäily sisäilmaongelmista tulee usein asukkailta tai liikekiinteistöjen henkilöstöltä. Jos sisäilmaongelmia on tutkittu jo aikaisemmin, aiemmat tutkimukset toimivat lähtötietona työlle.

Reklamaatioprosessi

Mikäli taloyhtiössä tai kiinteistöyhtiössä ilmenee epäily rakennusaikaisista virheistä tai korjausurakkaan liittyvistä virheistä, alkaa reklamaatioprosessi tavallisesti virhekatselmoinnista.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä tulee tehdä lain vaatima haitta-ainekartoitus ennen rakennustyön aloittamista. Tarjoamme asbesti- ja haitta-ainekartoituksia taloyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille.

Rakennuttaminen ja projektinjohto

Ammattimaisesti tehty korjaustarpeiden suunnittelu, kilpailuttaminen, urakkaneuvotteluiden hoitaminen, sopimusten laatiminen ja valvonta säästävät taloyhtiön kustannuksia.