You are here:

Kartoitukset ja kuntotutkimukset

Raval Helsinki Oy kartoitukset ja kuntotutkimukset

Rakennevaurion kartoitus alkaa kiinteistössä syntyneen vaurion kuten vesivahingon tai hajuhaitan ilmenemisen jälkeen tai kun epäillään mahdollista rakennusaikaista rakennusvirhettä tai puutetta.

Märkätilakartoitus

Jokaisesta kylpyhuoneesta tehdään oma kuntokortti. Katselmoinnin ja raporttien pohjalta tehdään yhteenveto taloyhtiön märkätilojen kunnosta ja käyttöiästä.

Märkätiloista tarkastetaan silmämääräisesti:
 1. Silikonisaumojen kunto
 2. Laatoituksen kunto
 3. Vesikalusteiden kunto
 4. Tulvakynnyksen- ja kaatojen riittävyys
 5. Kaivon kunto
 6. Muut mahdolliset riskitekijät
 7. Luokitusjaottelu: käyttöikää jäljellä 10-15v, 5-10v, 2-5v, 0-1v.

Ikkunoiden ja ovien kuntokartoitus

Ikkunoiden ja ovien kuntokartoituksessa ikkunat jaetaan viiteen kuntoluokkaan. Ikkunoista ja ovista laaditaan taulukko, johon on merkitty asunto ja ikkunan/oven kuntoluokka.

Kuntoluokat

1= Ikkuna/ovi on kunnossa. Ei vaadi korjausta.

2= Maali on osittain irronnut alustastaan tai mekaanisesti kulunut. Suositellaan huoltomaalausta.

3= Maali ei ole kiinni alustassaan ja maalaus on alustaa myöten vaurioitunut. Suositellaan korjausmaalausta.

3+= Maali ei ole kiinni alustassaan ja maalaus on alustaa myöten vaurioitunut. Lisäksi ikkunassa on puukorjattavaa. Suositellaan korjausmaalausta ja puukorjauksia tarvittavilta osin.

4= Ei korjattavissa. Suositellaan ikkunan/oven vaihtamista.

Ikkunoista ja ovista tarkastetaan:
 1. Ikkunoiden ja ovien käynti ja pitkänsalvan kunto
 2. Maalauksen kunto
 3. Puuaineksen kunto
 4. Helan kiinnityksen kunto

Alapohjan vauriokartoitukset

Vanhoissa taloyhtiöissä on usein ongelmia alapohjien kosteuden kanssa. Alapohjan vauriokartoituksessa tarkastetaan vaurioiden laajuus ja selvitetään niiden syyt piirustusten avulla sekä paikan päällä. Tarvittaessa suoritetaan rakenneavauksia ja koekaivauksia. Usein alapohjien ongelmat johtuvat puutteellisista vedeneristyksistä, tukkeutuneista tai väärin asennetuista salaoja- ja sadevesijärjestelmistä.

 1. Piirustusten tarkastus ja mahdolliset aikaisemmin suoritetut kartoitukset ja tutkimukset
 2. Vaurion tutkiminen aistinvaraisesti
 3. Kosteusmittaukset (pintakosteusmittarilla ja lämpökameralla)
 4. Tarvittaessa poramittaukset
 5. Raportti havainnoista ja toimenpidesuosituksista

Sisäilmaongelmien kartoitus, korjaussuunnitelmat ja korjaustyön valvonta

Epäily sisäilmaongelmista tulee usein asukkailta. Jos sisäilmaongelmia on tutkittu jo aikaisemmin, aiemmat tutkimukset toimivat lähtötietona työlle. Muuta tärkeää aloitustietoa ovat mahdolliset kattovuodot ja vesivahingot sekä niistä tehdyt raportit.

Mikäli kyseessä on laaja rakennevirheestä johtuva mikrobivaurio, teetämme tutkimukset rakennusterveysasiantuntijalla (RTA). Mikäli kohde on rakennettu ennen vuotta 1994, on ennen purkutöitä suoritettava myös asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä näytteidenotot.

Korjaustyön kilpailutus on suositeltavaa tehdä vasta, kun kokonaiskuva vaurioista on selvinnyt ja työselitys tarkentunut. Laajemmat korjaustyösuunnitelmat teetämme yhteistyökumppaneillamme. Laajojen töiden tapauksessa teemme erillisen sopimuksen korjaustyön kilpailutuksesta, valvonnasta ja projektinjohdosta.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä tulee tehdä lain vaatima haitta-ainekartoitus ennen rakennustyön aloittamista. Kartoitus kannattaa tilata ammattilaiselta esimerkiksi Labesto Oy:ltä

Ota yhteyttä

Kartoituksen vaiheet

Kartoitus

Vakuutus-
ehtojen selvitys
(vahinkotilanteet)

Suunnittelu

Urakan
kilpailutus

Valvonta

Vastaanotto