Raval Helsinki Oy kartoitukset ja kuntotutkimukset

Kartoitukset (märkätilat, ikkunat, julkisivut, katot)

You are here:

Kattojen kuntokartoitus

Rakennusten vesikattojen kartoitukset on hyvä teettää säännöllisesti. Vesikattojen riskipaikkojen paikantaminen ja tarvittavat korjaus- ja huoltotarpeet tulevat kartoituksessa esille. Ammattitaitoisesti tehty katon kuntokartoitus on pohja oikea-aikaisille korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteille. Kunnossapitotöillä varmistetaan, että vesikate saavuttaa elinkaarensa ja niillä ehkäistään tehokkaasti myös kattovuotoja.

Kartoituksesta laaditaan kuvallinen raportti, jossa on kuvattu katon yleinen kunto, mahdolliset riskipaikat ja vauriot sekä toimenpidesuositukset ja arvioitu käyttöikä. Tarkastus on silmämääräisesti toteutettava tarkastus, joka ei sisällä rakenneavauksia tai muita tutkimuksia. Työ voidaan suorittaa lumettomaan aikaan.

 

Tarkastuksen sisältö
 • Läpiviennit

 • Vesikate (materiaalin kunnon ja käyttöiän arviointi)

 • Kattoturvatuotteet

 • Sadevesijärjestelmä

 • Yläpohja (mikäli yläpohjaan on pääsy)

 • Toimenpidesuositukset

Kattojen kuntokartoitus

Märkätilakartoitus

Märkätilakartoitus on hyvä teettää taloyhtiössä, kun halutaan tietää missä kunnossa taloyhtiön märkätilat ovat. Märkätilakartoituksen perusteella taloyhtiössä voidaan suunnitella tulevien vuosien korjaushankkeita. Märkätilakartoitus on myös oleellinen osa linjasaneeraushankkeiden hankesuunnittelua.

Märkätilakartoitus on silmämääräisesti ja aistinvaraisesti toteutettava kartoitus.  Työ ei sisällä rakenneavauksia tai kosteusmittauksia. Kartoittaja käyttää tarvittaessa pintakosteusmittaria, jolla saadaan viitteellisiä arvoja rakenteiden tai ympäröivien rakenteiden mahdollisista kosteusvaurioista. Tarkemmat tutkimukset ja päätelmät voidaan tehdä tarvittaessa rakenneavauksen tai porareikämittauksen jälkeen.

Märkätiloista tehdään kuvalliset huonekortit. Huonekorttien lisäksi laaditaan koonti, jossa käy ilmi kylpyhuoneiden arvioitu jäljellä oleva käyttöikä, mahdolliset riskikohdat sekä yhteenveto kokonaistilanteesta.

Märkätiloista tarkastetaan:
 • Silikonisaumojen kunto

 • Laatoituksen kunto

 • Vesikalusteiden kunto

 • Tulvakynnyksen- ja kaatojen riittävyys

 • Kaivon kunto

 • Muut mahdolliset riskitekijät

 • Luokitusjaottelu: käyttöikää jäljellä 10-15v, 5-10v, 2-5v, 0-1v.

Ikkunoiden (ja ovien) kuntokartoitus

Ikkunoiden kuntokartoitus on hyvä teettää, kun kiinteistössä mietitään, tulisiko ikkunat uusia vai kunnostaa. Ikkunoiden kuntokartoituksessa ikkunat jaetaan viiteen kuntoluokkaan. Ikkunoista laaditaan yhteenveto, johon on merkitty asunto ja ikkunan kuntoluokka. Kartoittaja antaa suosituksen jatkotoimenpiteistä kartoituksen havaintojen perusteella. Kuntokartoitusraportissa vertaillaan käytännönläheisesti kunnostuksen ja uusimisen hyötyjä ja haittoja kartoitetusta kohteesta. Ikkunakartoituksen yhteydessä voidaan lisäksi antaa hinta-arviot eri vaihtoehdoille. Ikkunakartoituksen yhteydessä voidaan tehdä lisäksi ovien kuntokartoitus.

 

Kuntoluokat
 • Ikkuna on kunnossa. Ei vaadi korjausta.

 • Maali on osittain irronnut alustastaan tai mekaanisesti kulunut. Suositellaan huoltomaalausta.

 • Maali ei ole kiinni alustassaan ja maalaus on alustaa myöten vaurioitunut. Suositellaan korjausmaalausta.

 • Maali ei ole kiinni alustassaan ja maalaus on alustaa myöten vaurioitunut. Lisäksi ikkunassa on puukorjattavaa. Suositellaan korjausmaalausta ja puukorjauksia tarvittavilta osin.

 • Ei korjattavissa. Suositellaan ikkunan vaihtamista.

Ikkunoista ja ovista tarkastetaan:
 • Ikkunoiden käynti

 • Maalauksen kunto

 • Puuaineksen kunto

 • Helojen ja kiinnitysten kunto

Alapohjan vauriokartoitukset

Vanhoissa taloyhtiöissä on usein ongelmia alapohjien kosteuden kanssa. Alapohjan vauriokartoituksessa tarkastetaan vaurioiden laajuus ja selvitetään niiden syyt piirustusten avulla sekä paikan päällä. Tarvittaessa suoritetaan rakenneavauksia ja koekaivauksia. Usein alapohjien ongelmat johtuvat puutteellisista vedeneristyksistä, tukkeutuneista, huoltamattomista tai väärin asennetuista salaoja- ja sadevesijärjestelmistä.

Kartoituksen sisältö:
 • Piirustusten tarkastus ja mahdolliset aikaisemmin suoritetut kartoitukset ja tutkimukset

 • Vaurion tutkiminen aistinvaraisesti

 • Kosteusmittaukset

 • Tarvittaessa porareikämittaukset ja/tai rakenneavaukset

 • Raportti havainnoista ja toimenpidesuosituksista

Annamme mielellämme lisätietoja kuntokartoituksista. Jätä yhteydenottopyyntö: